Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ChvojnicaHľadať
 
 

Správne poplatky

Všeobecná správa

Za osvedčenie podpisu, za každý podpis: 2,--

Za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v slovenskom jazyku, za každú stranu (nie list):  2,--

Za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v českom jazyku, za každú stranu (nie list): 3,--

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu: 2,--

   Finančná správa

Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie: 6,50

Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka: 1,50  

Pôdohospodárstvo

Vydanie rybárskeho lístka - týždenný: 1,50

Vydanie rybárskeho lístka - mesačný: 3,--

Vydanie rybárskeho lístka - ročný: 7,--

Vydanie rybárskeho lístka - trojročný: 17,--

   Životné prostredie

Podanie žiadosti o výrub drevín - fyzická osoba: 10,--

Podanie žiadosti o výrub drevín - právnická osoba: 100,--

   Stavebná správa

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 

1. pre fyzickú osobu: 40,--

2. pre právnickú osobu: 100,--

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby: 20,--

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) 

a) na stavby na bývanie - stavba rodinného domu : 50,--

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m: 225,--

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m: 250,--

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie - rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu: 35,--

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami: 30,--

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť: 30,--

3. na vodné stavby, napríklad studne30,--

4. na spevnené plochy a parkoviská: 30,--

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady: 30,--

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 

1. pre právnickú osobu: 100,--

2. fyzickú osobu: 30,--

Ohlásenie jednoduchej stavby pre 

1. právnickú osobu: 50,--

2. fyzickú osobu: 20,--

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre 

1. právnickú osobu: 30,--

2. fyzickú osobu: 10,--

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby: 10,--

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre 

1. právnickú osobu: 50,--

2. fyzickú osobu: 20,--

Žiadosť o povolenie terénnych úprav 

1. právnickú osobu100,--

2. fyzickú osobu20,--

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie - rodinný dom: 35,--

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) 

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m: 225,--

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m: 250,--

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie - rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu: 25,--

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami: 20,--

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť: 20,--

3. na vodné stavby, napríklad studne: 20,--

4. na spevnené plochy a parkoviská: 20,--

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady: 20,--


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka